Перейти до вмісту

Ринки

Політичні кампанії

bots

Очікується, що боти (комп’ютерні програми різного ступеня складності, які розміщують контент в Інтернеті під фейковим ID людини) і тролі (зазвичай малооплачувані люди або волонтери, чия поведінка відповідає ретельно розробленим сценаріям) будуть з безпрецедентною сміливістю використовуватися у федеральних виборах США у 2024 році.

Чому? Тому що тисячоліттями еволюції наш мозок налаштований вірити в те, що багато (очевидно) непов’язаних спостерігачів називають правдою. Зокрема, боти є надзвичайно рентабельними: додаткова вартість кожного додаткового бота фактично дорівнює нулю. Навіть з обмеженим залученням або зовсім без залучення людей велика кількість ботів може бути використана для формування громадської думки про такі речі, як неминучість перемоги певного кандидата, або для створення та підтвердження «факту».

Дезінформація

„Dezinformacja” może być obecnie najczęściej nadużywanym i źle rozumianym pojęciem w języku polskim i nie tylko. Nawet słowniki nie nadążają jeszcze za prawdziwym znaczeniem tego terminu.

Gdy ktoś mówi, że został „wprowadzony w błąd” na określony temat, ma na myśli to, że otrzymał nieprawidłowe informacje. Nie wiemy, dlaczego i w jaki sposób został źle poinformowany. Być może informacje, które otrzymał, były po prostu nieaktualne lub były wynikiem nieporozumienia itp. A może był to po prostu „fake news”, czyli informacja, która niezależnie od motywacji jest w dużej mierze lub całkowicie zmyślona.

Jednak nikt nie twierdzi, że został „zdezinformowany”. Dzieje się tak, gdyż prawdziwa dezinformacja nie jest pojedynczym faktem ani narracją. W praktyce stosowanej przez poważne podmioty dezinformacja nie dotyczy pojedynczej wiadomości lub informacji, ale raczej skoordynowanej, ciągłej kampanii składającej się z różnych informacji, tak aby wpłynąć na grupę docelową w określonym czasie – na przykład w czasie wojny czy kampanii wyborczej.