Przejdź do treści

Zdrowy rozsądek – na skalę Internetu

„Trzeba odróżnić informację, wiedzę i mądrość. W dobie Internetu często się mylą. Im więcej czasu ktoś spędza po prostu na przyswajaniu informacji, tym mniej ma czasu na zastosowanie mądrości. I mamy jeszcze zdrowy rozsądek”.

Opatentowane i oczekujące na opatentowanie technologie Chenope mają przywrócić zdrowy rozsądek w Internecie przez identyfikację skoordynowanych wysiłków w celu manipulowania rzeczywistością online za pomocą „sztucznych” działań, takich jak:

  • Wzmacnianie lub powtarzanie przekazu
  • Tłumienie określonych „faktów” lub punktów widzenia
  • Zniekształcanie opinii publicznej
  • Tworzenie i późniejszą walidację konkretnych narracji

Dzisiejszy Internet zawiera ogromne ilości informacji, ale niestety tylko niewielkie wycinki wiedzy. Reszta to kolorowa, organiczna, często hałaśliwa, bardzo dynamiczna mozaika autopromocji, indywidualnych opinii i tyrad. Ale coraz częściej pojawiają się również grupy, które ukrywają się w patchworku, pracując w skoordynowany sposób, aby manipulować, zniekształcać lub tłumić informacje.

Big Coordination™

Rozstrzyganie, co jest prawdą, a co nie, to problem, którego nigdy nie da się rozwiązać za pomocą technologii. Kontekst ma wiele razy fundamentalne znaczenie. Często istnieje mnogość odcieni szarości i wiele kwestii zależy od opinii.

Jednak koordynacja jest jedyną obiektywną kwestią, którą technologia może rozwiązać. Ma wyraźne, niepowtarzalne cechy, które można zidentyfikować za pomocą modeli matematycznych. Co więcej, sam fakt koordynacji jest sam w sobie problematyczny, niezależnie od tego, jakie przekazy wspiera. Bez względu na to, czy chodzi o boty zaprogramowane do publikowania treści, czy o ludzi, którzy publikują według przygotowanych skryptów i zasad, jest to część próby oszustwa.

Przed erą Internetu wszyscy rozumieliśmy, że „informacje” sponsorowane należy przyjmować z dużym przymrużeniem oka – innymi słowy, że trzeba zawsze „podążać za pieniędzmi”. Wtedy to był zdrowy rozsądek. Teraz to jest zdrowy rozsądek. Co więcej, jest to również mądrość.

Kampanie wyborcze

Oczekuje się, że boty (programy komputerowe o różnym stopniu zaawansowania, które publikują treści online z fałszywą ludzką tożsamością) i trolle (zwykle nisko opłacani pracownicy lub wolontariusze, którzy działają wg dokładnie określonych skryptów) będą wykorzystywane na   bezprecedensową skalę w czasie wyborów parlamentarnych w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku.

Dlaczego? Ponieważ nasze mózgi są zaprogramowane przez tysiąclecia ewolucji, aby wierzyć w rzeczy, które wielu (pozornie) niezwiązanych ze sobą obserwatorów mówi nam, że są prawdziwe. Tymczasem boty są niezwykle opłacalne: narastający koszt każdego dodatkowego bota jest praktycznie równy zeru. Nawet przy ograniczonym lub zerowym wykorzystaniu ludzi, duża liczba botów może zostać wykorzystana do kreowania opinii publicznej na temat takich kwestii, jak nieuchronność zwycięstwa konkretnego kandydata – lub do wymyślenia, a następnie potwierdzenia „faktu”.

Political Campaigns

Bots (computer programs of varying degrees of sophistication that post content online with a phony human identity) and trolls (generally low paid or volunteering humans whose behavior follows carefully defined scripts) are expected to be used at an unprecedented level of boldness in the 2024 U.S. federal election.

Why? Because our brains are wired from millennia of evolution to believe things that many, (apparently) unrelated observers tell us are true. Bots in particular are extraordinarily cost-effective: the incremental cost of each additional bot is essentially zero. Even with limited or no use of humans, a large number of bots can be used to create public impressions about things such as the inevitability of the victory of a particular candidate – or to invent and then validate a “fact.”  

Projekt Ukraina / Dezinformacja

Na długo przed rosyjską inwazją w 2022 roku Ukraina była poligonem doświadczalnym dla testowania wyrafinowanych rosyjskich technik dezinformacyjnych. Dlatego Chenope działa w Kijowie od 2019 roku. Wśród wcześniej wspomnianych technik znajdują się:

 • Powtarzające się wdrażanie złożonych scenariuszy narracyjnych przez wiele różnych współpracujących kont. Narracje te często zaczynają się od informacji, które są zgodne z faktami, ale każdy kolejny wiersz wyreżyserowanej narracji coraz bardziej odbiega od prawdy i/lub ignoruje kluczowe fakty (np. niemiecka okupacja niektórych części Ukrainy)
 • Tworzenie rzeczywistych wydarzeń, takich jak zniszczenie cmentarza żydowskiego na Ukrainie, a następnie nagłaśnianie tych wydarzeń w Internecie i przypisywanie winy niewinnej stronie
 • Celowe „zatruwanie” ukraińskiej przestrzeni informacyjnej masą wzajemnie sprzecznych, ale chwytliwych, odnośników na stronach internetowych, które prowokują do kliknięcia (clickbaits). Wkrótce są zastępowane kolejnym zestawem, z zamysłem, że większość populacji zostanie zdemoralizowana i wyłączy Internet.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem: uainfo@chenope.com

Badanie luk w zabezpieczeniach informacji (Common Vulnerabilities and Exposures – CVE) we Francji

W szczytowym okresie działalności Państwa Islamskiego we Francji tysiące „normalnych” francuskich nastolatków i młodych ludzi zostało pomyślnie zwerbowanych przez sieć wysoce zdyscyplinowanych i sprytnych rekruterów. Rekruterzy nakłaniali swoje cele do przyjazdu do Syrii lub przeprowadzenia ataków terrorystycznych we Francji. Często przez jakiś czas odnosili sukcesy.

Nasza firma współpracowała z dr Dounią Bouzar w celu opracowania stanowiska dotyczącego CVE na rzecz NATO (firma dr Bouzar miała wówczas umowę z francuskim rządem dotyczącą deradykalizacji). Zostaliśmy zaproszeni do zaprezentowania naszej pracy na forum USASOC Futures, gdzie przedstawiliśmy część innowacyjnej pracy dr Bouzar, opartej na jej olbrzymim doświadczeniu, co spotkało się z zainteresowaniem. Aby uzyskać dostęp do tych materiałów, skontaktuj się z nami pod adresem info@chenope.com.

Simple

Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs

Efficient

Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs

Design

Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs

W lipcu 2022 roku wraz z partnerską firmą Looking Glass Global Services, Chenope zorganizowała pierwszy w historii Warsaw Drone Summit. Informacje o kolejnej edycji pojawią się wkrótce.

Organizatorzy informują, że po konsultacjach z rządami Polski i Ukrainy podjęli decyzję o znacznym rozszerzeniu zakresu konferencji Warsaw Drone Summit (WDS), aby lepiej służyła interesariuszom z Ukrainy i wschodniej flanki NATO. W szczególności ustalono, że aktywne działania informacyjne będą prowadzone we wszystkich krajach Dziewiątki Bukaresztańskiej i że wszystkie rodzaje startupów związane z technologią wojskową i produktami podwójnego zastosowania będą mogły wziąć udział w wydarzeniu.